Musikfilosofi är ämnet för den som intresserar sig för vad musik är och hur det definieras. Det låter kanske som en ganska diffus och ovidkommande diskussion men är i själva verket ganska intressant när man funderar på det närmare.

En tidig definition gick ut på att musik är organiserade ljud, det var dock en definition som skulle komma att ifrågasättas; mänskligt tal utgör till exempel också organiserade ljud. Senare definitioner tillförde att musik måste ha en melodi eller bestå av någon form av harmoniskt organiserade toner. Men vad är då musik som bara är rytmisk eller som bara består av ljud? Ytterligare en definition begränsar det till ljud som har organiserats i en kompositionell struktur, men då lämnas ju improviserad musik utanför.

Det är kanske upp till var och en att avgöra vad som är musik. Skönhet ligger i betraktarens öga som någon klok person uttryckte det en gång i tiden. Frågan lämnas kanske bäst till musikfilosofer. Det spelar kanske inte så stor roll när det nu finns så mycket bra saker att lyssna på.

 

Author