Musik som får oss att slappna av

Musik kan ha många effekter på oss människor, från att försätta oss i olika sinnesstämningar till att fysiskt påverka substanser i vår kropp. En anledning till att musik är så effektfullt är sannolikt vår förmåga att associera händelser och platser till vissa låtar eller typer av musik, vilket gör att de lätt framkallar minnen eller känslor. Precis som vi använder musik för att komma i stämning inför att gå ut och dansa en lördag, eller för att peppa oss att prestera bättre på gymmet, kan vi därför också använda musik för att slappna av när vi känner att vi behöver varva ned. Det är inte bara inbillning – musik kan faktiskt sänka vår stressnivå när vi lyssnar på den i vardagen. Det visar studier som genomförts av Marie Helsing, som är forskare inom musikpsykologi. Helsing har också genomfört studier där hon har låtit deltagarna slappna av efter jobbet. En grupp i studien lyssnade på musik medan de gjorde detta, medan den andra gruppen inte gjorde det. Den grupp som lyssnade på musik rapporterade dels själva att de kände sig mindre stressade, dels visade det sig att nivån av kortisol (som är ett stresshormon) i deras kroppar hade sjunkit. Helsing påpekar dock att det är individuellt vilken musik som får denna effekt, och att det är viktigt att man lyssnar på musik man tycker om för att den ska vara avslappnande.

En fördel med denna typ av musik är naturligtvis att man kan använda den i situationer då man behöver slappna av, till exempel om man är nervös inför ett prov, en intervju eller en annan viktig händelse, eller om man bara har problem att somna. Faktum är att det finns studier som visar att det kan ha en positiv effekt på sömnen att lyssna på musik innan man går och lägger sig eller precis innan man ska somna. I en av dessa studier använde man sig av klassisk musik. Deltagarna i studien hade alla någon form av sömnproblem, och de fick lyssna på klassisk musik i 45 minuter innan de somnade. Efter tre veckor med denna nya vana visade det sig att hela 86 procent av deltagarna upplevde en förbättring i sin sömn. Detta kan jämföras med de deltagare i studien som fick lyssna på ljudböcker istället – av dessa deltagare var det bara 30 procent som tyckte sig märka av en förbättring.

Det är dock inte klassisk musik som har visat sig vara den allra mest avslappnande musiken. Den titeln går istället till låten ”Weightless” av Marconi Union, som har skapats med det uttryckliga syftet att vara avslappnande. I en studie som utfördes vid Mindlab International minskades deltagarnas ångest med 65 procent när de lyssnade på låten. Om man upplever att man har svårt att somna kan man med andra ord börja med att prova att lyssna på denna låt i sängen. Sängen i sig kan självklart också vara ett problem, och om man tror att ens sömnsvårigheter snarare beror på det ska man gå in på Fyndab.com, där man bland annat kan köpa en ny kontinentalsäng. I en sådan känner man sig nästan som prinsessan på ärten, fast utan ärtan, och kommer att sova gott med eller utan musik.

Author