Roger Waters sjöng, spelade bas och skrev större delen av låtarna i Pink Floyd som var omåttligt populära under 1970-talet. I en intervju med honom från förra året uttalade han sig om stämningen i sitt gamla band. Han påstod att de andra medlemmarna i bandet (David Gilmour, Richard Wright och Nick Mason) genom hela karriären hade en nedsättande attityd gentemot honom. Varför? Han var dålig på att stämma sitt eget instrument, ibland lyckades han förmodligen inte riktigt alls. Han var helt enkelt i någon mån tondöv. Ändå skrev han merparten av musiken till bandets alla album, en katalog som till dags dato sålt i tiotals miljoner exemplar. Hur är det möjligt?

Kreativitet, vare sig det rör sig om musikaliska eller andra uttryck, är fortfarande något gåtfullt. Vi vet helt enkelt inte riktigt vad kreativitet utgörs av och hur det fungerar. Utifrån fallet med Waters kan man sluta sig till att kreativitet och teknik inte nödvändigtvis hänger ihop. Kanske kan det till och med i vissa fall vara så att tekniskt kunnande hämmar kreativiteten. Till exempel har man i undersökningar visat att olika delar av hjärnan aktiveras hos jazzpianister, som i hög utsträckning ägnar sig åt improvisation, och klassiska pianister som i huvudsak inte gör det.

Inom populärmusiken bör man kanske snarare skilja mellan musiker som är duktiga på koncept och estetiska riktningar och musiker som är duktiga på det musikaliska hantverket. Roger Waters tycks vara ett exempel på det senare då det var han som anlade kursen för Pink Floyd. John Lennon och Paul McCartney kan tänkas vara ytterligare ett exempel på en duo som illustrerar den distinktionen. McCartney kunde hantera snart sagt varje instrument som vanligtvis används inom rock och pop medan Lennon, visserligen en högst kompetent gitarrist, knappast var någon stjärna som gitarrist.

Thomas Öberg, mest känd som sångare i Bob Hund, sa i en intervju i podcasten Värvet, apropå tv-program som Idol, att det hade varit intressant att se ett program som gick ut på att se hur artisterna skulle hantera sina karriärer efter 15 år i branschen. Teknik och ren musikalitet kan göra en Idolvinnare, men gör det en musiker? Det ska hur som helst bli intressant att se vilka framsteg forskningen om kreativitet och musikalitet kommer att göra de närmsta åren.

Author